Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Phi Toàn – Chủ nhiệm dự án đã báo cáo chi tiết thông tin chung của dự án, kế hoạch và giải pháp thực hiện các nội dung của dự án. Về nội dung nghiên cứu, dự án tập trung thực hiện 03 nội dung chính gồm: (1) Hoàn thiện quy trình công nghệ khai thác, sơ chế và bảo quản mực đại dương trên tàu lưới chụp; (2) Xây dựng nội dung ứng dụng công nghệ khai thác, sơ chế và bảo quản mực đại dương trên tàu lưới chụp; (3) Đào tạo, tập huấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ

Viện trưởng Nguyễn Khắc Bát – chủ trì Hội thảo đã chỉ đạo Ban Chủ nhiệm dự án cần chú trọng lựa chọn cường độ ánh sáng và màu sắc; cân nhắc nên hay không việc sử dụng 03 phương án và đầu tư thêm phần tổng quan nghiên cứu. Bên cạnh đó Dự án cần lưu ý các ý kiến của các chuyên gia để trong quá trình triển khai thực hiện một cách tốt nhất các vấn đề trong đề cương đã được phê duyệt.

Vũ Thị Thu Hằng