Mùa vụ: Vụ Nam () | Năm dự báo: 2019 | Tháng dự báo: 02/2019
Nghề: Rê
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_02_2019_Re_colour