Mở đầu buổi lễ, thừa lệnh Viện trưởng Nguyễn Khắc Bát, Phân Viện trưởng Nguyễn Xuân Thi trao Giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2018 và tập thể Phân Viện, các cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018 được Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản tặng thưởng.

   

 Tập thể và cá nhân của Phân Viện nhận Giấy khen của Viện trưởng

Tiếp theo Phân Viện trưởng Nguyễn Xuân Thi đã thông báo, quán triệt đến toàn thể CBVC&LĐ “Nghị quyết Hội nghị viện chức Viện Nghiên cứu Hải sản năm 2019” và “Kế hoạch công tác năm 2019 của Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam”.

     

Toàn thể CBVC&LĐ Phân Viện trong buổi Lễ ra quân

Tại buổi lễ toàn thể CBVC&LĐ của Phân Viện quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị viên chức Viện Nghiên cứu Hải sản năm 2019 và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác 2019 của Phân Viện mà Bộ Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn và Viện Nghiên cứu Hải sản giao cho. Cụ thể trong năm 2019 Phân viện sẽ thực hiện, hoàn thành tốt 5 nhiệm vụ KHCN các cấp đang triển khai (01 cấp Nhà nước, 01 cấp Bộ, 02 cấp tỉnh, 01 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng) và 03 hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các địa phương, doanh nghiệp các tỉnh phía Nam. Đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý đơn vị như: công tác Tổ chức, Hành chính; Kế hoạch, Tài chính; Khoa học Công nghệ,…; đồng thời hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua mà Phân Viện đã đăng ký với Viện.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ phát động Tết trồng cây (1959 - 2019)theo quan điểm của Bác là một cuộc cách mạng cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái làm cho "phong cảnh nước ta ngày càng tươi đẹp".Đợt ra quân đầu năm 2019, toàn thể cán bộ viên chức và lao động của Phân Viện đã trồng được 28 cây hoa Anh đào và 02 cây Bàng Trường Sa tại khuôn viên trụ sở Phân Viện.Cùng với đời sống vật chất, tinh thần của CBVC&LĐ Phân Viện ngày càng được cải thiện, việc thực hiệnTết trồng cây đãgóp phần đưa cảnh quan môi trường tại khuôn viên Phân Viện thêm xanh tươi, tạo môi trường xanh – sạch - đẹp, góp phần thiết thực vào việc xây dựng Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam lớn mạnh về mọi mặt.

Nguyễn Thị Kim Vân - Phân Viện Nghiên cứu hải san phía Nam