Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội nghị, Th.S Phạm Thị Điềm, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày mục tiêu chung, nội dung nghiên cứu cũng như kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề tài đã xây dựng được dự thảo tiêu chuẩn nguyên liệu (TCCS01/2016) cho sản xuất sản phẩm cá tra, ba sa đóng hộp không thanh trùng; Đã sản xuất được chế phẩm vi khuẩn lactic từ 03 chủng Lactobacillus sp. (L. farcimicis; L. plantarum; L. farcimisis) có khả năng sinh bacterocin và lactic cao, đã sử dụng chế phẩm này trong quá trình tạo dịch lên men để sản xuất sản phẩm cá hộp không thanh trùng; Đã xây dưng được quy trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất sản phẩm cá tra đóng hộp không thanh trùng trên hệ thống thiết bị chuyên dụng, với quy mô 50-100 hộp/mẻ; Đã sản xuất thử nghiệm sản phẩm cá tra đóng hộp không thanh trùng ở nhiều quy mô khác nhau với quy mô sản xuất ở công ty IDI…

Sản phẩm cá tra và cá ba sa đóng hộp của đề tài

Hội thảo cũng được nghe các ý kiến góp ý của các chuyên gia, các đại biểu về các nội dung của báo cáo. Đề tài đã thực hiện theo đúng tiến độ hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu va đạt được mục tiêu đề ra. Các sản phẩm của đề tài đều đạt được tiêu chí chất lượng từ mức đạt trở lên và đảm bảo yêu cầu khoa học cần đạt; số lượng và khối lượng đều đầy đủ theo đăng ký, trong đó có một số sản phẩm  vượt về số lượng, đăng ký sở hữu trí tuệ đã có quyết định chấp nhận đơn là vượt so với chỉ tiêu sản phẩm theo đăng ký. Tuy nhiên Chủ nhiệm đề tài cần bố cục lại báo cáo tổng kết, bám sát và hoàn thiện theo nội dung đặt hàng để chỉnh sửa theo hướng đơn giản, logic; Các thí nghiệm cần mô tả rõ hơn; Các nghiên cứu cũng cần bổ sung chỉnh sửa làm rõ Thí nghiệm 01 nhân tố hay đa nhân tố; Phần tổng quan cần bổ sung thêm thông tin phục vụ cho các nội dung nghiên cứu cụ thể của đề tài, định hướng phương pháp.

Kết luận tại Hội thảo, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, đồng thời yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia, các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung các báo cáo cho hoàn thiện hơn trước khi trình Bộ NN&PTNT nghiệm thu cấp Quản lý. Hội đồng nhất trí nghiệm thu dự án với kết quả 7/7 phiếu đạt.

Vũ Thị Thu Hằng