Trao biên bản ghi nhớ giữa đại diện Phân Viện với Công ty Elliott Associate PTE

Trên tinh thần vui vẻ, cởi mở và trách nhiệm, đại diện hai đơn vị đã cùng nhau thảo luận và thống nhất ký biên bản ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực: công nghệ đóng tàu cá, công nghệ khai thác, bảo quản sau thu hoạch, ứng dụng công nghệ vệ tinh phục vụ dự báo ngư trường khai thác, hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhau trong việc tập huấn, đào tạo thuyền viên và một số lĩnh vực khác.

Sau khi ký biên bản ghi nhớ, phía Công ty TNHH Elliott Associates PTE đã đặt ra một số nội dung sắp tới sẽ xúc tiến ký các hợp đồng hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ sản xuất phát triển nghề khai thác hải sản hiện đại bằng lưới vây, lưới rê ở Việt Nam.

Đây là một trong các hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động Hợp tác Quốc tế của Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam nói riêng, của Viện Nghiên cứu Hải sản nói chung, nhằm góp phần phát triển bền vững nghề cá biển của Việt Nam gắn kết với nghề cá biển thế giới.

Đinh Xuân Hùng - Phân Viện NCHS phía Nam