Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Chủ nhiệm dự án đã trình bày tóm tắt mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, cũng như kết quả thực hiện của nhiệm vụ. Dự án gồm 08 nội dung như sau:

  1. Đánh giá chất lượng (thành phần hóa lý, cảm quan) của nước mắm Cát Hải theo công nghệ hiện đại
  2. Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh tạo hương nước mắm Cát Hải
  3. Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất nước mắm đặc sản Cát Hải
  4. Tổ chức sản xuất thử nghiệm sản phẩm
  5. Xây dựng mô hình hệ thống thiết bị phù hợp với công nghệ, chất lượng sản phẩm quy mô sản xuất 500.000 lít/năm
  6. Phân tích đánh giá chất lượng
  7. Đào tạo, tập huấn
  8. Tổ chức kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm

Dự án đã xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất nước mắm truyền thống theo công nghệ mới; dễ thao tác, vận hành. Dây chuyển sản xuất đồng bộ, các máy móc thiết bị được sản xuất, chế tạo dễ dàng tại Việt Nam. Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo TCVN 5107-2003. Sản phẩm được công ty tiếp thị và quản bá tại các đại lý phân phối để bước đầu thâm nhập thị trường tiêu thụ trong nước

Sản phẩm của Dự án 

  Dự án đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm về khối lượng, số lượng so với đơn đặt hàng của Bộ Công thương. Dạng I: 25kg chế phẩm vi sinh tạo hương, 50.000 lít nước mắm cao đạm đóng chai (25g N/lít),5000 lít nước mắm đóng chai (15g N/l); Dạng II: 02 quy trình công nghệ, 01 bộ tiêu chuẩn cơ sở, báo cáo xác định thị trường; Dạng III: 03 bài báo, đào tạo 01 thạc sĩ, 01 báo cáo hiệu quả kinh tế và các báo cáo khác. Tuy nhiên, để có kết quả cao nhất khi nghiệm thu cấp Nhà nước, Chủ nhiệm dự án cần chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo góp ý của các thành viên Hội đồng như: Bổ sung báo cáo thống kê; Thống nhất số liệu trong suốt báo cáo; Phần tổng quan cần nói rõ mục tiêu… 

Hội đồng đánh giá cao những kết quả đạt được của dự án. Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá dự án hoàn thành tốt các nội dung khoa học, đáp ứng yêu cầu các mục tiêu đề ra. Các sản phẩm của dự án đều đạt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và đạt yêu cầu khoa học kỹ thuật. Thành công của dự án là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp nước mắm mở rộng sản xuất, tao thêm việc làm cho lao động địa phương. Hội đồng nhất trí nghiệm thu dự án với kết quả đạt loại xuất sắc.

Vũ Thị Thu Hằng.