Giới thiệu chung

Chức năng: Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản; dịch vụ và đời sống.

Nhiệm vụ

 1. Nghiên cứu sàng lọc, tách chiết các chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển phục vụ thủy sản, y dược và sản xuất;
 2. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vi sinh vật biển (vi khuẩn, nấm, vi tảo...) tạo chế phẩm sinh học, năng lượng sinh học, phục vụ thủy sản, y dược và đời sống;
 3. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mô - tế bào trong thủy sản;
 4. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ enzym và protein trong thủy sản;
 5. Nghiên cứu, ứng dụng sinh học phân tử trong phân loại sinh vật biển và chọn giống thủy sản;
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Chi tiết

Kết quả đề tài/nghiên cứu nổi bật:

 • Ứng dụng kỹ thuật di truyền lai phân tử (FISH) để phân loại nhanh và chuẩn xác một số loài tảo độc và thăm dò khả năng ứng dụng trên trứng cá, cá con.
 • Nghiên cứu, xây dựng hệ thống khoá phân loại và bộ ảnh atlas nhóm loài tảo độc hại thuộc chi Dinophysis ở vùng biển Việt Nam
 • Nghiên cứu nguy cơ bùng phát và đề xuất giải pháp phòng, tránh, giảm thiểu tác hại của thủy triều đỏ tại khu vực ven biển Hải Phòng.
 • Đánh giá tổng thể các mối nguy hại, tìm hiểu nguyên nhân gây chết đối với ngao nuôi tại vùng biển Thái Bình.
 • Nghiên cứu thử nuôi nghiệm vi tảo biển (N. occulata) mật độ cao làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng.
 • Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng từ tảo Nannochloropsis oculata.
 • Nghiên cứu công nghệ nuôi sinh khối vi tảo Nanochloropsis oculata bằng màng kép sinh học.
 • Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm thức ăn bổ sung giàu axit béo từ vi tảo biển Chaetoceros calcitrans và Nannochloropsis oculata nhằm phục vụ sản xuất giống thủy sản.
 • Hoàn thiện công nghệ sản xuất một số sản phẩm vi tảo biển tươi phục vụ sản xuất giống thủy sản.
 • Nghiên cứu nhân giống rong sụn (Kappaphycus alvarezii) bằng phương pháp nuôi cấy mô
 • Hoàn thiện công nghệ sản xuất thức ăn nuôi thủy sản giàu lysine từ phế phụ phẩm cá tra
 • Sản xuất thử nghiệm bột nêm dinh dưỡng từ dịch thuỷ phân moi và cá nục.

Dịch vụ tư vấn/hỗ trợ: 

 • Tư vấn ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi biển, sản xuất thức ăn thủy sản, xử lý nền đáy và ô nhiễm nguồn nước.
 • Tư vấn đánh giá và giảm thiểu ảnh hưởng vi tảo độc hại và thủy triều đỏ tới các thủy vực ven bờ, vụng vịnh và các khu nuôi trồng thủy sản tập trung.
 • Tư vấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi cấy mô rong biển;
 • Cung ứng nguồn giống, sinh khối vi tảo biển phục vụ ương nuôi thủy sản, làm nguyên liệu sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học, nguyên liệu dược phẩm và mỹ phẩm.
 • Ứng dụng sinh học phân tử trong giám định loài, chuẩn đoán bệnh thủy sản.

Hợp tác nghiên cứu:

 • Các viện nghiên cứu: IO, Nitra, imbt, ibt, viaep, inest, imer, InBios ...
 • Trường Đại học: Nguyễn Tất Thành Uni, Đại học Dược, Sun Moon Uni, Liege Uni; Malaya Uni. Tokyo Uni...
 • Công ty: Thạch Long Hải company; Thủy sản Hải Long; tập đoàn Novaco, tập đoàn Sao Mai, tập đoàn IMC...