RESEARCH INSTITUE FOR MARINE FISHERIES DIRECTORY

# Full name Title Phone number
Telephone Mobi
1 Nguyen Khac Bat Director 0084.225 3759 338 0084.916 497 967
2 Nguyen Viet Nghia Vice Director 0084.225 3837989 0084.982 728 365
3 Nguyen Van Nguyen Vice Director 0084.225 3759 298 0084.38 876 1974
4 Nguyen Phi Toan Vice Director 0084.225 3767335 0084.965 462 668
1- Dept. of Scientific Administration, Intenational Cooperation and Education
1 Dang Thi Minh Thu Acting Head of Dept. 0961 685 269
2 Phạm Huy Hưng Researcher 3 767 335 0983 463 473
3 Trần Thị Ngà Researcher 3 836 204 0983 960 959
4 Vũ T Thu Hằng Official 3 836 204  077 225 9929
2- Dept. of Administration
1 Pham T Duyen Huong Head of Dept. 3 836 310 0968 832 859
2 Doan Thu Ha  Vice Head 3837 172 0983 225 673
3 Vu Van Tam Official   0983 060 829
4 Mai Thi Ngan Archivist 3 836 656 036 9311 664
5 Mai T. Thúy Nga Official 3 765 997 0989 664 661
6 Nguyen T. Hai Van Official   0904 783 368
7 Nguyễn Văn Hiệp Official   0982 011 008
8 Lê Thị Nguyệt Cleaner   078 847 3545
9 Hoàng Đăng Sơn Security guard   0943 359 582
10 Đặng Quang Hưng Security guard   0986 123 411
11 Đỗ Long Biên Security guard   0983 254 436
12 Nguyễn Hữu Toàn Driver   0946 279 488
3- Dept. of Planning and Finance
1 Nguyễn Công Tân Chief Accountant  3 836 507 0903 477 188
2 Lê Hương Giang Accountant  3 767 119 0904 610 008
3 Đoàn Thị Vân Chi Treasurer   0904 626 589
4 Tô Thị Bích Thuý Accountant   0912 520 324
5 Lê Thị Quyên Accountant   0967 058 310
4- Laboratory for Marine Sciences
1 Lưu Xuân Hòa Acting Head   0904 368 993
2 Phạm Thị Hiền Hòa Researcher   0983 147 509
5- Dept. of Marine Fisheries Resources
1 Vũ Việt Hà Head of Department   0936 576 599
2 Trần Văn Cường Vice Head   0986 364 684
3 Phạm Quốc Huy Researcher   0913 894 599
4 Mai Công Nhuận Researcher    0989 317 536
5 Từ Hoàng Nhân Researcher   0919 866 760
6 Nguyễn Văn Hải Researcher   0166 525 8686
7 Đào Thị Liên Researcher 3 829 986 0978 700 183
8 Trần Nhật Anh Researcher   0982 935 312
9 Nguyễn Sỹ Đoàn Researcher   0982 647 115
10 Vũ Thị Hậu Researcher   0166 987 6069
11 Hoàng Ngọc Sơn Researcher   0166 685 5270
12 Tạ Phương Đông Researcher   0969 744 860
13 Nguyễn Văn Giang Researcher   0948 311 184
14 Võ Trọng Thắng Researcher   0966 964 406
15 Hoàng Minh Tùng Researcher   0164 961 5649
16 Đàm Tuấn Anh Researcher   0975 733 758
6- Dept. of Fishing Technology
1 Phan Đăng Liêm Acting Head of Dept.   0983 767 469
2 Lê Văn Bôn Researcher   0983 413 496
3 Lại Huy Toản Researcher   0986 590 813
4 Phạm Văn Tuyển Researcher   0986 568 189
5 Phạm Văn Tuấn Researcher   0973 106 547
6 Đỗ Văn Thành Researcher   0935 349 331
7 Nguyễn Thành Công Researcher   0936 550 885
8 Nguyễn Ngọc Sửa Researcher   0942 648 007
9 Nguyễn Thị Thu Researcher   0979 537 480
7- Dept. of Marine Biology and Conservation
1 Hoàng Đình Chiều Vice Head   0979 488 080
2 Nguyễn Văn Hiếu Vice Head in charge   0989 220 779
3 Đỗ Anh Duy Phó TP   0984 527 278
4 Đinh Thanh Đạt Researcher   0982 098 171
5 Đồng Thị Dung Researcher   0965 834 788
6 Nguyễn Hữu Thiện Researcher   0973 114 401
7 Nguyễn Kim Thoa Researcher   0977 309 597
8 Trần Văn Hướng Researcher   0989 686 087
9 Đỗ Thanh An Researcher   0934 388 856
10 Phùng Văn Giỏi Researcher   0973 889 207
11 Bùi Minh Tuấn Researcher   0987 279 259
8- Dept. of Post - harvest Technology
1 Bùi Thị Thu Hiền Acting Head 3 767 989 0989 151 180
2 Vũ Xuân Sơn Researcher   0902 149 382
3 Phạm Thị Điềm Researcher   038 843 8646
4 Vũ Thị Quyên Researcher   0915 367 667
5 Phan Thị Hương Researcher   0165 841 8628
6 Nguyễn Văn Thành Researcher   0935 333 387
7 Đặng Văn An Researcher   0987 203 553
8 Bùi Thị Minh Nguyệt Researcher   0167 812 8614
9 Lê Anh Tùng Researcher   0169 535 5109
10 Nguyễn Thanh Bình Researcher   0122 839 9878
9- Dept. of Marine Biotechnology
1 Nguyễn Hữu Hoàng Vice Head in charge   0964 481 467
2 Bùi Trọng Tâm Vice Head   0983 400 358
3 Lê Thanh Tùng Vice Head   0989 387 397
4 Nguyễn Thị Duyệt Researcher   0165 7311 584
5 Nguyễn Thị Kim Dung Researcher   036 386 2724
6 Phạm Thị Mát Researcher   037 794 5685
10- Center for Marine Environmental Research and Monitoring
1 Nguyễn Công Thành Acting Director 3 768 331 0913 522 246
2 Trần Quang Thư Vice Director   0989 659 677
3 Trương Văn Tuân Researcher   0904 972 368
4 Phạm T Thanh Phương Researcher   0904 993 066
5 Thái Thị Kim Thanh Researcher   0934 292 762
6 Lê Tuấn Sơn Researcher   0902 024 624
7 Đỗ Thị Tuyết Researcher   038 921 0945
8 Lưu Ngọc Thiện Researcher   0965 542 924
9 Nguyễn Đắc Thắng Researcher   0122 526 1372
10 Nguyễn Thị Ánh Researcher   0985 001 514
11- Fishing Forecast Research Center
1 Nguyễn Hoàng Minh Acting Director   0989 085 715
2 Nguyễn Duy Thành Vice Director   0934 516 997
2 Bùi Thanh Hùng Researcher   0914 131 656
3 Trần Văn Vụ Researcher   0977 767 170
4 Nguyễn Văn Hướng Researcher   0982 513 247
5 Bùi Thị Thùy Linh Researcher   0973 945 269
6 Trần Thị Thu Quyên Researcher   0986 796 986
7 Hán Trọng Đạt Researcher   0979 164 783
8 Nguyễn T Thùy Dương Researcher   0973 978 763
9 Nguyễn Đức Linh Researcher   0989 813 621
10 Nguyễn Ngọc Tuấn Researcher   0988 601 127
12- Fishery Development Center of the Tonkin Gulf
1 Lại Duy Phương Acting Director   0983 282 690
2 Đặng Minh Dũng Vice Director   0914 259 289
3 Nguyễn Thị Oanh Accountant   0982 259 505
4 Nguyễn Xuân Sinh Researcher   0984 556 779
5 Đỗ Mạnh Dũng Researcher   0915 651 388
6 Phạm Thành Công Researcher   0936 094 873
7 Nguyễn Quốc Tĩnh Researcher   0983 969 625
8 Hoàng Văn Nguyên Secutiry Guard in Cat Ba   038 823 0900
 13- South Research Sub-Institute for Marine Fisheries
1 Nguyễn Xuân Thi Director of SORIMF 0254 655 655 0912 393 586
2 Phạm Quốc Huy Vice Director 0913 894 599
3 Phạm Văn Long Vice Director 0975 974 484
4 Nguyễn Thị Kim Vân Head of Administration Division   0934 056 877
5 Phạm Thị Duyến Chief Accountant   038 322 4407
6 Cao Văn Hùng Head of Division   0977 732 432
7 Nguyễn Như Sơn Head of Division   0975 964 678
8 Phạm Thúy Hà Accountant   0936 508 518
9 Nguyễn Thị Việt Hà Official   0983 800 517
10 Đinh Xuân Hùng  Researcher   0972 509 787
11 Nguyễn Xuân Toản  Researcher   0989 990 258