Mùa vụ: Vụ Bắc () | Năm dự báo: 2023 | Tháng dự báo: 11/2023
Đối tượng dự báo: Trường nhiệt độ nước biển mặt
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
temp_week202342