Mùa vụ: Vụ Bắc () | Năm dự báo: 2023 | Tháng dự báo: 12/2023
Đối tượng dự báo: Cá ngừ vằn
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DB.Nguvan.2023.12.01