Mùa vụ: Vụ Nam () | Năm dự báo: 2022 | Tháng dự báo: 09/2022
Đối tượng dự báo: Trường dòng chảy tầng mặt
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
current_week36