Mùa vụ: Vụ Nam (Cả vụ) | Năm dự báo: 2009 | Tháng dự báo: 12/2009
Đối tượng dự báo: Mực nang
Cơ quan dự báo: Viện nghiên cứu Hải sản
2009_SW_CUT_04