Đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác đến cấu trúc nguồn lợi hải sản ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Chuyên ngành: Thủy sinh vật học. Mã số: 9420108

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5 năm 2023

Địa điểm: Hội trường tầng 5 nhà E, Viện nghiên cứu Hải sản, Số 224 Lê Lai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, đồng nghiệp, những người quan tâm tới dự.