Qua một số chuyến khảo sát của Viện nghiên cứu Hải sản, Hải Phòng là thành phố biển quan trọng, có một số bãi giống hải sản định cư quý hiếm, có giá trị kinh tế đã được ghi nhận tại Bạch Long Vĩ, Cát Bà và Long Châu. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các hoạt động điều tra khảo sát bổ sung nhằm đánh giá phạm vi phân bố và thực hiện bảo tồn, bảo vệ các bãi giống thuỷ sản tại vùng biển Hải Phòng hầu như không được tiếp tục tiến hành. Sự ngắt quãng các hoạt động điều tra, nghiên cứu cũng như các thông tin, số liệu điều tra hạn chế về các bãi giống hải sản này, đồng thời với suy giảm nguồn lợi các loài hải sản ở vùng biển Hải Phòng, đặc biệt là các loài hải sản định cư có giá trị kinh tế, quý hiếm như đã nêu trên là rất đáng lo ngại. Đây là những khó khăn trong việc triển khai quy hoạch vùng bảo vệ, nhằm phục hồi, phát triển nguồn lợi hải sản quý hiếm, có giá trị kinh tế tại vùng biển Hải Phòng.

Dựa trên thực tế đó, chiều ngày 16/8/2023, Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức Hội thảo triển khai nhiệm vụ khoa học cấp Thành phố: “Nghiên cứu bảo tồn bãi giống định cư một số loài hải sản kinh tế, quý hiếm ở vùng biển Hải Phòng” do Th. Bùi Minh Tuấn làm chủ nhiệm. TS. Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng chủ trì Hội thảo.

Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tại Hội thảo

Đề tài được thực hiện với mục tiêu là nghiên cứu bảo tồn bãi giống định cư một số loài hải sản kinh tế, quý hiếm ở vùng biển Hải Phòng. Để đạt được mục tiêu đề ra, đề tài thực hiện 5 nội dung chính: 1) Nghiên cứu phân tích, tổng hợp các kết quả đã nghiên cứu liên quan công tác bảo vệ bãi giống định cư của một số loài hải sản kinh tế, quý hiếm ở biển; 2) Nghiên cứu xác định bãi giống định cư (con non) của một số loài kinh tế, quý hiếm ở vùng biển Hải Phòng; 3) Nghiên cứu diễn biến sinh thái bãi giống định cư của một số loài hải sản kinh tế, quý hiếm ở vùng biển Hải Phòng; 4) Nghiên cứu các yếu tố tác động đến các bãi giống định cư của một số loài hải sản kinh tế, quý hiếm ở vùng biển Hải Phòng; 5) Đề xuất các giải pháp bảo tồn tại chỗ các bãi giống định cư của một số loài hải sản kinh tế, quý hiếm ở vùng biển Hải Phòng có sự tham gia của cộng đồng.

Tại Hội thảo, Ban chủ nhiệm đề tài cũng đã trình bày các phương pháp nghiên cứu triển khai các nội dung của đề tài.

Ban chủ nhiệm đề tài đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp sát thực của các chuyên gia, nhà khoa học để xây dựng kế hoạch, phương án triển khai nghiên cứu bảo tồn bãi giống định cư một số loài hải sản kinh tế, quý hiếm ở vùng biển Hải Phòng.

Kết thúc Hội thảo, Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Nguyên đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để triển khai thực hiện các bước tiếp theo một cách tốt nhất./.

Vũ Thị Thu Hằng