Dựa trên thực tế đó, chiều ngày 16/8/2023, Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức Hội thảo triển khai nhiệm vụ khoa học cấp Thành phố: “Nghiên cứu đánh giá tiềm năng và khả năng sinh trưởng loài hải miên tại Hải Phòng” do Th. Nguyên Văn Hiếu làm chủ nhiệm. TS. Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng chủ trì Hội thảo.

 

Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tại Hội thảo

Đề tài được thực hiện với mục tiêu là nghiên cứu đánh giá tiềm năng và khả năng sinh trưởng loài hải miên tại Hải Phòng. Để đạt được mục tiêu đề ra, đề tài thực hiện 6 nội dung chính: 1) Tổng hợp tài liệu nghiên cứu liên quan đến đa dạng sinh học, nguồn lợi và vai trò của hải miên đối với đời sống con người; 2) Nghiên cứu đa dạng thành phần loài và đặc điểm phân bố sinh thái của hải miên ở vùng biển Hải Phòng; 3) Đánh giá trữ lượng và đặc điểm phân bố nguồn lợi hải miên ở vùng biển Hải Phòng; 4) Nghiên cứu đánh giá tiềm năng các loài hải miên có giá trị ở vùng biển Hải Phòng; 5) Nghiên cứu khả năng sinh trưởng một số loài hải miên có giá trị tại vùng biển Hải Phòng; 6) Đề xuất các giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải miên có giá trị sử dụng tại vùng biển Hải Phòng.

Tại Hội thảo, Ban chủ nhiệm đề tài cũng đã trình bày các phương pháp nghiên cứu triển khai các nội dung của đề tài.

Ban chủ nhiệm đề tài đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp sát thực của các chuyên gia, nhà khoa học để xây dựng kế hoạch, phương án triển khai nghiên cứu khả năng sinh trưởng một số loài hải miên có giá trị tại vùng biển Hải Phòng.

Kết thúc Hội thảo, Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Nguyên đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để triển khai thực hiện các bước tiếp theo một cách tốt nhất./.

Vũ Thị Thu Hằng