Đào tạo

 • ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CHO NCS NGUYỄN ĐĂNG NGẢI
  ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CHO NCS NGUYỄN ĐĂNG NGẢI
  Sáng ngày 29 tháng 4 năm 2014, Hội đồng Khoa học – Đào tạo Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Ngải. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu cấu trúc quần xã san hô cứng và mối quan hệ với động vật đáy và cá rạn san hô ở các đảo Nam Yết, Thuyền Chài và Đá Nam thuộc quần đảo Trường Sa” do TS. Nguyễn Huy Yết và PGS.TS. Đỗ Công Thung hướng dẫn. <br> ...
 • THÔNG TIN BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN
  THÔNG TIN BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN
  Viện Nghiên cứu Hải sản tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Hồng Nhung. Đề tài luận án: Đánh giá sự biến động nguồn lợi tôm giống của một số loài tôm kinh tế thuộc giống Penaeus Fabricius, 1798 và Metapenaeus Wood-Mason et Alcock, 1891 vùng cửa sông bãi bồi Tây Ngọc Hiển và vùng biển ven bờ Cà Mau ...
 • Lễ tốt nghiệp lớp cao học NTTS & KTTS 2009 và khai giảng khóa cao học NTTS & KTTS 2013
  Lễ tốt nghiệp lớp cao học NTTS & KTTS 2009 và khai giảng khóa cao học NTTS & KTTS 2013
  Ngày 25 tháng 8 năm 2013, Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Viện Nghiên cứu Hải sản tổ chức Lễ Khai giảng cho các học viên cao học chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản (NTTS), Khai thác thủy sản (KTTS) Khóa 55 và trao bằng tốt nghiệp Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản, Khai thác thuỷ sản Khóa 51 tại Viện Nghiên cứu Hải sản. Hiệu trưởng nhà trường và Ban Lãnh đạo Viện chủ trì buổi lễ. ...
 • THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT I NĂM 2013
  THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT I NĂM 2013
  Ngày 18-19/5/2013, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Hải sản phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2013. ...
 • NCS. Vũ Việt Hà bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Thủy sinh vật học
  NCS. Vũ Việt Hà bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Thủy sinh vật học
  Sáng ngày 07 tháng 01 năm 2013 tại Viện Nghiên cứu Hải sản, Hội đồng Đào tạo của Viện đã tổ chức Lễ Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Sinh học cấp Viện, chuyên ngành Thuỷ sinh vật học, mã số 62.42.01.08 cho NCS. Vũ Việt Hà về đề tài:“Nghiên cứu đặc tính phản hồi âm của một số loài cá nổi nhỏ ở biển Việt Nam làm cơ sở khoa học cho việc đánh giá trữ lượng nguồn lợi”. ...
 • Lễ khai giảng đào tạo Thạc sỹ 2012
  Lễ khai giảng đào tạo Thạc sỹ 2012
  Ngày 26/8/2012 tại Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Lễ khai giảng đào tạo thạc sỹ năm 2012 trong chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ giữa Viện Nghiên cứu Hải sản và Trường Đại học Nha Trang. ...
 • THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT I NĂM 2012
  THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT I NĂM 2012
  Ngày 12 - 13/5/2012, Viện Nghiên cứu Hải sản phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2012. Ban Coi thi do TS. Vũ Văn Xứng – Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang làm Trưởng ban, ThS. Phạm Huy Sơn – Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Nghiên cứu Hải sản – Phó Trưởng ban. ...
 • HỌC VIÊN LỚP CAO HỌC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ TẠI VIỆN.
  HỌC VIÊN LỚP CAO HỌC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ TẠI VIỆN.
  Ngày 09/2/2012, Học viên lớp Thạc sỹ Nuôi trồng Thủy sản bảo vệ đề cương luận văn Thạc sỹ tại Viện.<br><br>Tham dự buổi bảo vệ đề cương, có các thầy trong Hội đồng: TS. Lại Văn Hùng - Đại học Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng; TS. Ngô Anh Tuấn, Ủy viên Thư ký; Các ủy viên: TS. Nguyễn Quang Hùng, TS. Nguyễn Khắc Bát, TS. Nguyễn Văn Nguyên và toàn thể học viên cùng các đồng nghiệp.<br> ...
 • Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Hồng Nhung
  Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Hồng Nhung
  Chiều ngày 27/12/2011, Hội đồng đào tạo Sau đại học Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Nhung, cán bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau với đề tài: “Đánh giá biến động nguồn lợi tôm giống của một số loài tôm kinh tế thuộc giống Penaeus Fabricius, 1798 và Metapenaeus Wood-Mason et Alcock, 1891 vùng cửa sông bãi bồi Tây Ngọc Hiển và vùng biển ven bờ Cà Mau”, thuộc chuyên ngành Ngư loại học, mã số 62 42. 50 05 ...
 • Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở của NCS. Vũ Việt Hà
  Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở của NCS. Vũ Việt Hà
  Sáng ngày 27/12/2011, Hội đồng đào tạo Sau đại học Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Vũ Việt Hà, cán bộ Phòng Nghiên cứu Nguồn lợi Hải sản với đề tài: “Nghiên cứu đặc tính phản hồi âm của một số loài cá nổi nhỏ ở biển Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho việc đánh giá trữ lượng nguồn lợi “ , thuộc chuyên ngành Ngư loại học, mã số 62 42 50 05. ...
 • Bảo vệ luận án Tiến sĩ Ngư loại học tại Viện Nghiên cứu Hải sản
  Bảo vệ luận án Tiến sĩ Ngư loại học tại Viện Nghiên cứu Hải sản
  Ngày 4/12/2007, Hội đồng Đào tạo sau đại học của Viện Nghiên cứu Hải sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước cho Nghiên cứu sinh Chea Phala, quốc tịch Cam-pu-chia với đề án “Đánh giá nguồn lợi cá bạc má Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) khai thác bằng nghề lưới vây ở vùng biển ven bờ từ Nghệ An đến Bến Tre”. ...
 • THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT I NĂM 2012
  THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT I NĂM 2012
  Ngày 12 - 13/5/2012, Viện Nghiên cứu Hải sản phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2012. Ban Coi thi do TS. Vũ Văn Xứng – Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang làm Trưởng ban, ThS. Phạm Huy Sơn – Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Nghiên cứu Hải sản – Phó Trưởng ban. ...