Căn cứ kế hoạch đào tạo tiến sĩ của Viện nghiên cứu Hải sản năm 2011,

            Viện Nghiên cứu Hải sản thông báo chương trình tuyển nghiên cứu sinh đợt I năm 2011 như sau :
1. Hình thức, chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển sinh
            Hình thức : Xét tuyển
            Chuyên ngành tuyển sinh : Thủy sinh vật học
            Chỉ tiêu tuyển sinh : 03
2. Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ
- Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.
- Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo (tập trung ít nhất 36 tháng hay dài hơn; công việc sẽ làm trong thời gian tập trung liên tục 12 tháng, trong thời gian không tập trung và trong từng giai đoạn của quá trình đào tạo); những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn.
- Có 2 thư giới thiệu của 2 nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể :
a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;
b) Năng lực hoạt động chuyên môn;
c) Phương pháp làm việc;
d) Khả năng nghiên cứu;
đ) Khả năng làm việc theo nhóm;
e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;
g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;
h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
- Có đủ trình độ ngoại ngữ là tiếng Anh để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án.
            a) Đối với người dự tuyển bằng thạc sĩ : Được coi như đủ trình độ ngoại ngữ đầu vào.
            b) Đối với người dự tuyển chỉ có bằng đại học : Phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng sau: Có chứng chỉ TOEFL iBT 45 điểm hoặc TOEFL ITP 450 điểm hoặc IELTS 5.0 điểm hoặc TOEIC 500 điểm trở lên, hoặc có bằng cử nhân tiếng Anh.
- Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm). Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.
- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).
3. Hồ sơ dự tuyển và thời gian nhận hồ sơ
- Hồ sơ dự tuyển gồm có : Bản sao bằng đại học, cao hoc (thạc sĩ), bài tự luận, 2 thư giới thiệu, bản sao chứng nhận trình độ tiếng Anh và phiếu đăng ký dự tuyển ( xem phụ lục 1)
- Hồ sơ dự tuyển được bỏ túi hồ sơ có kích thước 23 x 32 cm, mặt trước ghi rõ tên của người dự tuyển, năm sinh, địa chỉ bao gồm số điện thoại; mặt sau cần kê khai thứ tự tài liệu có trong hồ sơ (xem phụ lục 2).
- Thời gian nhận hồ sơ : Hạn cuối cùng là ngày 06/5/2011 tính theo dấu bưu điện.
- Hồ sơ được gửi về : Viện Nghiên cứu Hải sản số 224 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng.
Điện thoại : 0313.836.656 (15)
4. Thời gian xét tuyển, thời gian công bố kết quả tuyển chọn và thời gian nhập học
- Các thí sinh tham gia dự tuyển nếu đầy đủ hồ sơ và thỏa mãn các điều kiện dự tuyển (mục 2) sẽ được thông báo cụ thể thời gian (10 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển) trình bày một bài luận về những dự định nghiên cứu.
- Điểm trúng tuyển được tính trên cơ sở xét duyệt các hồ sơ của các Tiểu ban chuyên môn, điểm trúng tuyển tối đa 10 cho đến mức từ 5 điểm trở lên và được tuyển chọn theo chỉ tiêu.
- Các thí sinh dự tuyển sẽ được thông báo trúng tuyển và thời gian nhập học sau 15 ngày kể từ ngày trình bày bài luận về dự định nghiên cứu khoa học.
5. Các yêu cầu thông tin cần thiết khác
Các thí sinh tham gia dự tuyển, nếu muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ
Bà Phạm Thị Thu
Phòng Tổ chức - Hành chính
Viện Nghiên cứu Hải sản số 224 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng
E-mail : ptthu@rimf.org.vn; ĐT. 0313.836.656; 0904.451.180