Mùa vụ: Vụ Nam () | Năm dự báo: 2022 | Tháng dự báo: 07/2022
Nghề: Vây
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DB.Vay.2022.07.01