Mùa vụ: Vụ Bắc () | Năm dự báo: 2022 | Tháng dự báo: 11/2022
Nghề: Rê
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DB.Re.2022.11.01