Mùa vụ: Vụ Nam () | Năm dự báo: 2023 | Tháng dự báo: 09/2023
Nghề: Câu cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DB.Cangu2.2023.09.08