Mùa vụ: Vụ Bắc () | Năm dự báo: 2023 | Tháng dự báo: 11/2023
Nghề: Câu cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DB.Cangu3.2023.11.16