Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tại Hội thảo, Ban Chủ nhiệm của nhiệm vụ đã trình bày khái quát mục tiêu, nội dung cũng như các phương của đề tài là xây dựng TCVN: Ngư trường và nguồn lợi thủy sản - Loài/nhóm pháp thực hiện nhiệm vụ. Mục tiêu chung loài thương phẩm nghề khai thác hải sản nhằm quy định thống nhất tên gọi loài/nhóm loài thương phẩm của nghề khai thác hải sản trên phạm vi toàn quốc.

Nhiệm vụ triển khai 05 nội dung chính như sau:

  • Tổng hợp tài liệu thống kê số lượng loài/nhóm loài thương phẩm của nghề khai thác hải sản.
  • Tổng hợp tài liệu làm căn cứ mã hóa tên gọi và các quy định của pháp luật về kích thước khai thác, thương mại các loài thương phẩm của nghề khai thác hải sản.
  • Phân tích, tổng hợp, chuẩn hóa và mã hóa tên gọi loài/nhóm loài thương phẩm của nghề khai thác hải sản.
  • Khảo sát thực địa, khảo nghiệm dự thảo danh mục chuẩn hóa tên gọi và hình ảnh loài/nhóm loài thương phẩm của nghề khai thác hải sản. Khảo sát tiến hành trên 14 tỉnh/thành phố ven biển.
  • Xây dựng thuyết minh dự thảo và dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia.

Hội thảo nhằm giúp Ban Chủ nhiệm xin ý kiến chuyên gia, góp ý hoàn thiện bộ công cụ phỏng vấn và kế hoạch, phương án triển khai nhiệm vụ.

Kết thúc Hội thảo, Phó Viện trưởng Nguyễn Phi Toàn đề nghị Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp thu ý kiến của các chuyên gia để triển khai thực hiện các bước tiếp theo một cách tốt nhất.

Vũ Thị Thu Hằng