Dựa trên thực tế đó, chiều ngày 14/9/2023, Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức Hội thảo triển khai nhiệm vụ khoa học cấp Thành phố: “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm axít hữu cơ từ vi sinh vật bổ sung vào thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản.” do ThS. Bùi Trọng Tâm làm chủ nhiệm. TS. Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng chủ trì Hội thảo.

 

Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tại Hội thảo

Đề tài được thực hiện với mục tiêu là Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm axít hữu cơ từ vi sinh vật bổ sung vào thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản. Để đạt được mục tiêu đề ra, đề tài thực hiện 6 nội dung chính: 1) Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về vấn đề có liên quan; 2) Nghiên cứu kỹ thuật lưu giữ các chủng vi sinh vật làm nguyên liệu lên men sinh khối thu nhận axit hữu cơ; 3) Nghiên cứu điều kiện lên men các chủng vi sinh vật sinh axit hữu cơ; 4) Nghiên cứu kỹ thuật thu hồi sau lên men của các chủng vi sinh vật sinh axit hữu cơ; 5) Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất chế phẩm axít hữu cơ từ vi sinh vật bổ sung vào thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản; 6) Thử nghiệm sản xuất và sử dụng chế phẩm; Đánh giá hiệu quả và hoàn thiện quy trình công nghệ.

Tại Hội thảo, Ban chủ nhiệm đề tài cũng đã trình bày các phương pháp nghiên cứu triển khai các nội dung của đề tài.

Ban chủ nhiệm đề tài đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp sát thực của các chuyên gia, nhà khoa học để xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm axít hữu cơ từ vi sinh vật bổ sung vào thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Kết thúc Hội thảo, Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Nguyên đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để triển khai thực hiện các bước tiếp theo một cách tốt nhất./.

Vũ Thị Thu Hằng