Tới dự Hội thảo có Tiến sĩ Đỗ Anh Duy – Phó Trưởng phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo – chủ trì hội thảo, ông Phạm Văn Long - Phó Phân viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Hải sản Phía Nam và ông Đỗ Văn Thành – Phó Trưởng phòng phòng nghiên cứu công nghệ khai thác, cùng với sự tham gia của hơn 40 đoàn viên đến từ 5 chi đoàn gồm: Chi đoàn Nguồn Lợi - Dự Báo, Chi đoàn Khai thác - Nghiệp vụ, Chi đoàn Bảo tồn - Môi trường - Nuôi Biển, Chi đoàn Công nghệ sinh học - Sau thu hoạch và Chi đoàn Phân viện Nghiên cứu hải sản phía Nam.

Đỗ Anh Duy chủ trì và điều hành hội thảo

Hội thảo khoa học thanh niên lần thứ 18 được tổ chức với mục đích nhằm tăng cường sự tương tác, trao đổi thông tin khoa học công nghệ trong đoàn thanh niên; giới thiệu về kết quả; sản phẩm mới trong nghiên cứu khoa học; chia sẻ kinh nghiệm; cách làm hay, sáng tạo của thanh niên trong nghiên cứu khoa học.  

 

Đoàn viên Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam

tham gia hội thảo trực tuyến

Tham gia hội thảo khoa học lần này có 3 bài báo cáo khoa học và 3 bài chia sẻ kinh nghiệm. Tại hội thảo, các đoàn viên thanh niên  được trao đổi và thảo luận về những kỹ năng trong nghiên cứu khoa học như phương pháp nghiên cứu, kỹ năng xử lý dữ liệu khoa học của các chuyên gia, các nhà khoa học... Bên cạnh đó được nghe những chia sẻ rất tâm huyết về những thuận lợi, khó khăn hay những kỹ năng, kinh nghiệm làm chủ nhiệm đề tài của các anh chị đoàn viên đang làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học. Đồng thời được lắng nghe những chia sẻ, góp ý định hướng từ phía lãnh đạo Phân Viện. Chính những chia sẻ chân tình và sự động viên kip thời là động lực giúp cho đoàn viên thêm hiểu và yêu ngành nghề mà mình đã chọn. Đồng thời biết cách kỷ luật bản thân phấn đấu trở thành những cán bộ khoa học trẻ giỏi chuyên môn  tiếp nối các thế hệ đi trước.

Hội thảo  diễn ra thành công tốt đẹp. Các đoàn viên cũng mong muốn trong những lần hội thảo tiếp theo sẽ được chia sẻ và trao đổi nhiều hơn về các lĩnh vực khoa học đang nghiên cứu

                                                                          Nguyễn Thị Thùy Dương