Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày Dự thảo tiêu chuẩn tại Hội nghị

Tại Hội thảo, Ban chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày thông tin chung về nhiệm vụ như: phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu viết tắt và thông số kích thước cơ bản. Tiêu chuẩn này qui định thông số kích thước cơ bản của lưới mành khai thác các đối tượng chính, gồm: cá trích (Clupeidae), cá nục (Decapterus spp), cá bạc má (Rastrelliger kanagurta), cá ngân (Atule mate), cá chỉ vàng (Selaroides leptolepis), mực ống (Loligo spp) và một số đối tượng khác ở vùng biển Việt Nam.

Ban chủ nhiệm đề tài đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp sát thực của các chuyên gia, các nhà khoa học để nhằm hoàn thiện dự thảo TCVN.

Kết thúc Hội nghị, Phó Viện trưởng Nguyễn Phi Toàn đề nghị Ban chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học rà soát lại một số thuật ngữ, thống nhất các thông số trình bày, chỉnh sửa lại quy trình lắp ráp phù hợp với yêu cầu đề ra để hoàn thiện bản dự thảo trước khi gửi nghiệm thu cấp quản lý./.

Vũ Thị Thu Hằng