Đề tài Độc lập cấp nhà nước “Khảo sát nguồn lợi hải miên trong hệ sinh thái ven đảo và đánh giá khả năng cung cấp nguồn nguyên liệu cho y dược” do Ts. Nguyễn Khắc Bát làm chủ nhiệm đề tài đã tổ chức Seminar về sinh thái hóa học của hải miên (Chemical ecology of sponge). Buổi Seminar do Ts. Loh -Tse Lynn Bảo tàng Shedd aquarium, Chicago, Mỹ trình bày. Ts. Toh –Tse Lynn đã chia sẻ về các phương pháp nghiên cứu về sinh thái hóa học của hải miên ở vùng biển Caribbean. Buổi Seminar đạt được một số kết quả như sau:

- Hải miên có chứa các chất hóa học để phục vụ cho các chức năng sinh thái của chúng bao gồm: Chống lại các loài săn mồi, cạnh tranh không gian sống, chống lại sinh vật bám (loài  hà), chống lại tia UV.
- Các chất hóa học của hải miên do các vi sinh vật (vi khuẩn, virus, nấm) sống cộng sinh trong hải miên tiết ra hoặc do chính cơ thể chúng tự tiết ra. Một số họ/giống chứa hàm lượng hóa chất cao được phát hiện ở tất cả các điểm nghiên cứu ở vùng biển Caribbean Ví dụ: Aplysina spp., Agelas spp.
- Mối quan hệ sinh thái giữa các loài cá bướm ăn hải miên (spongivorous fishes) và các loài hải miên chứa các chất hóa học. Kết quả cho thấy những vùng có các loài hải miên phát triển mạnh đồng thời có các loài cá bướm (spongivorous fishes) ăn hải miên thì các loài hải miên đó có khả năng chứa hàm lượng các chất hóa học cao.
- Các vùng có các tập đoàn hải miên phủ lên các tập đoàn san hô để chiếm không gian sống gây chết san hô thì các tập đoàn hải miên đó có khả năng chứa hàm lượng các chất hóa học cao.
 

Hình ảnh của buổi Seminar

Bằng các phương pháp sinh thái học và phương pháp thí nghiệm tại Caribbean cho thấy hải miên có vai trò rất quan trọng trong hệ sinh thái và trong đời sống con người. Hiện nay các nghiên cứu về sinh thái hóa học của hải miên ở vùng Tây - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) cũng như Việt Nam là chưa nhiều. Vì vậy, những kết quả trên là tiền đề cho việc nghiên cứu về sinh thái học của hải miên ở vùng Tây - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) nói chung và Việt Nam nói riêng.
 
Tác giả: Trần Văn Hướng – Nguyễn Hữu Thiện