Ngày 12/12/2008, Hội thảo “Tư vấn và tham gia lập kế hoạch quản lý các khu bảo tồn biển” được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Hải sản, thành phố Hải Phòng. Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài“Đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội các khu bảo tồn biển trọng điểm phục vụ cho xây dựng và quản lý” mã số KC 09.04/ 06 – 10 thuộc chương trình Biển cấp Nhà Nước do PGS. TS Đỗ Văn Khương làm chủ nhiệm đề tài.

Tham dự hội thảo có trên 40 đại biểu là các nhà khoa học chuyên ngành về đa dạng sinh học và bảo tồn biển trực thuộc các phòng chuyên môn trong Viện; Các đồng chí Lãnh đạo Viện, các thành viên của Hội đồng khoa học Viện, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện. Buổi Hội thảo còn có sự tham gia của TS. Chu Tiến Vĩnh - Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thuỷ sản; GS.TS Lê Đức Tố - Chủ nhiệm Chương trình Biển cấp Nhà nước, PGS.TS Nguyễn Xuân Lý – Phó Chủ nhiệm Chương trình Biển cấp Nhà nước; đại diện của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; các tổ chức, dự án nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực đa dạng sinh học và bảo tồn biển như WWF, IUCN, dự án LMPA... các đơn vị nghiên cứu khoa học chuyên ngành về biển là Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật biển, Viện Kinh tế và Quy hoạch Thuỷ sản cũng tham gia.

Các cán bộ tham gia hội thảo đã trình bày 9 bài báo cáo khoa học và tham luận tập trung vào các vấn đề nghiên cứu về điều kiện kinh tế - xã hội và điều kiện tự nhiên thuộc bốn khu bảo tồn điểm trọng điểm (đảo Phú Quốc, Côn Đảo, Cồn Cỏ và Bạch Long Vỹ). Các báo cáo đã nêu tóm tắt kết quả khảo sát của đề tài về đa dạng sinh học và nguồn lợi hải đặc sản tại bốn đảo; đa dạng sinh học nhóm động vật đáy tại bốn đảo; hiện trạng hệ sinh thái rạn san hô tại 4 đảo; đặc điểm các hệ sinh thái và vai trò đối với tiềm năng thiết lập và quản lý bốn khu bảo tồn biển trọng điểm; điều kiện tự nhiên và môi trường của bốn khu bảo tồn biển trọng điểm; điều kiện kinh tế - xã hội tại bốn khu bảo tồn điểm trọng điểm; vai trò của IUCN đối với việc hỗ trợ phát triển mạng lưới các khu bảo tồn biển Việt Nam... Sau mỗi bài trình bày đều có thảo luận tại hội thảo, nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho đề tài đã được các nhà khoa học và quản lý đưa ra. Các ý kiến đóng góp tập trung chủ yếu vào vấn đề then chốt của đề tài là tập hợp số liệu và lập hồ sơ thiết lập bốn khu bảo tồn biển là Phú Quốc, Côn Đảo, Cồn Cỏ và Bạch Long Vỹ, đề xuất thành lập các khu bảo tồn biển có phân cấp (cấp quốc gia, cấp khu vực)....

Hội thảo đã thành công tốt đẹp và đạt được mục tiêu của Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Phạm Thị Hiền Hoà
Phòng Nghiên cứu Bảo Tồn Biển - Viện Nghiên cứu Hải sản