Từ ngày 22 – 25 tháng 4 năm 2014, Hội nghị IOC/WESTPAC  (IOC Sub-commission for the Western Pacific) được tổ chức tại Nha Trang với chủ đề “Một đại dương lành mạnh vì thịnh vượng ở Tây Thái Bình Dương: Những thách thức về khoa học và giải pháp”. Năm nay, hội nghị WESTPAC được tổ chức lần thứ 9 và kỉ niệm 25 năm sau lần tổ chức đầu tiên vào năm 1989. Hội nghị lần này đã quy tụ 508 nhà khoa học đến từ 24 quốc gia và các tổ chức quốc tế. Hội nghị tiến hành với 1 phiên khai mạc, 2 phiên toàn thể và 14 tiểu ban tiến hành song song với các chủ đề lớn gồm: Vấn đề hải dương học ở Tây Thái Bình Dương; Duy trì đa dạng sinh học, an toàn thực phẩm; đảm bảo sức sống của đại dương; Một số vấn đề liên quan và mới nổi. Trong Hội nghị có 250 bài đã được báo cáo tại các tiểu ban và 251 ở dạng áp phích trưng bày, 10 Hội thảo chuyên ngành liên quan và 4 khóa tập huấn ngắn hạn được diễn ra song song trong khuôn khổ Hội nghị.

Có thể nói, Hội nghị WESTPAC hiện tại là một trong những Hội nghị quốc tế lớn nhất về khoa học biển ở khu vực Tây Thái Bình Dương, gồm 20 nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Hội nghị là nơi tập hợp các nhà khoa học biển trong khu vực và trên thế giới trình bày các kết quả nghiên cứu, thành tựu trong khoa học nhằm xây dựng và phát triển bền vững các vùng biển Tây Thái Bình Dương theo hướng giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Với mục đích trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác quốc tế, Viện Nghiên cứu Hải sản đã có 6 bài đăng kí tham gia Hội nghị, trong đó có 3 bài được trình bày tại phiên họp tiểu ban (1) sự bùng nổ tảo độc, (2) nuôi trồng thủy sản/nghề cá bền vững và (3) sự thay đổi, ảnh hưởng của địa hóa sinh học đại dương. Các bài trình bày được đánh giá cao về kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng thực tế trong điều kiện của Việt Nam.

Hội nghị WESTPAC lần thứ 9 này được các nhà khoa học quốc tế đánh giá cao về sự chuẩn bị và chứa đựng nhiều hàm lượng khoa học. Hội nghị đã để lại nhiều ấn tượng, hình ảnh tốt đẹp về Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Tiếp bước sự thành công này, Hội nghị WESTPAC lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2017. Hội nghị WESTPAC được tổ chức 3 năm một lần tập hợp các kết quả nghiên cứu, thành tựu khoa học mới nhất. Vì vậy, Hội nghị là cơ hội lớn để các nhà khoa học trẻ Việt Nam nói chung và Viện Nghiên cứu Hải sản nói riêng được trao đổi kiến thức và tăng cường hội nhập quốc tế về khoa học biển trong khu vực Tây Thái Bình Dương.

Hoàng Đình Chiều


Ghi chú: 

IOC/WESTPAC là Phân ban Hải dương học Liên Chính phủ khu vực Tây Thái Bình Dương trực thuộc tổ chức UNESCO. Hội nghị khoa học quốc tế WESTPAC là một hoạt động chính của Phân ban trong các lĩnh vực về khoa học biển.