Quy trình quản lý phôi văn bằng và phụ lục văn bằng của Viện nghiên cứu Hải sản

Mã/số hiệu văn bản: 981/QĐ-VHS-TCHC

Người ký: VT Nguyễn Khắc Bát

Loại văn bản: Quy chế

Cấp/cơ quan ban hành: Khác

Lĩnh vực ban hành: Khác

Tệp đính kèm

Ngày ban hành: 23/08/2021

Ngày có hiệu lực:

Ngày hết hiệu lực:

Các mục khác...