Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật: Quy trình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ

Mã: HDKTQTBQ

Tác giả chính: TS. Nguyễn Xuân Thi

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện nghiên cứu Hải sản

Cơ quan phát hành/đăng tải/quản lý: Tổng cục Thủy sản

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật: "Quy trình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ" do Viện nghiên cứu Hải sản biên soạn, Tổng cục Thủy sản trình duyệt và ban hành

(Kèm theo Quyết định số 102/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 14/2/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản)

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải: 14/02/2019

Các mục khác...