Thông tin chung

Tác giả/Author: ThS. Lại Duy Phương
Ngày phát hành/Issued date: 31/12/2014
Đơn vị phát hành/Issued by: Viện Nghiên cứu Hải sản

Nội dung

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện bộ Atlas phân loại cá rạn san hô thường gặp ở Việt Nam.

2) Cấp quản lý: Cơ sở

3) Tổ chức chủ trì: Viện nghiên cứu Hải sản

4) Họ và tên chủ nhiệm: ThS. Lại Duy Phương

5) Mục tiêu của nhiệm vụ: Xây dựng và hoàn thiện bộ Atlas phân loại cá rạn san hô thường gặp ở Việt Nam.

6) Kết quả thực hiện:

Xây dựng được bộ Atlas với hơn 300 loài cá rạn san hô thường gặp ở biển Việt Nam

Lần đầu tiên ở Việt Nam xây dựng được hệ thống phân loại kèm theo mô tả chi tiết với hình ảnh (Atlas) minh họa sống động, được chụp dưới nước do các chuyên gia người Nga phối hợp với các cán bộ chuyên môn của Viện Nghiên cứu Hải sản thực hiện bằng các thiết bị chụp ảnh hiện đại. Cho phép người sử dụng cuốn atlas dễ dàng xác định, phân loại được khoảng hơn 300 loài cá rạn san hô điển hình, thường gặp ở biển Việt Nam. 

7) Thời gian bắt đầu - kết thúc: 01/2011 - 12/2014

8) Kinh phí thực hiện: 200 triệu đồng, trong đó kinh phí từ NSNN: 200 triệu đồng, nguồn khác: 0 triệu đồng