Thông tin chung

Tác giả/Author: ThS. Bách Văn Hạnh
Ngày phát hành/Issued date: 31/12/2011
Đơn vị phát hành/Issued by: Viện nghiên cứu Hải sản

Nội dung

Lần đầu tiên các nghiên cứu về nguồn lợi, đặc điểm sinh học, tập tính... của loài mực xà ở vùng biển Việt Nam được đề cập một cách đầy đủ và khoa học. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng đã so sánh hiệu quả của 3 loại màu sắc ánh sáng là màu vàng, màu xanh, màu trắng cũng như 2 kiểu đèn chiếu sáng là đèn chiếu trên mặt nước và đèn thắp dưới mặt nước đối với mực xà bằng lưới chụp mực 4 tăng gông. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, ánh sáng màu trắng có ưu thế về năng suất khai thác hơn so với ánh sáng màu xanh và ánh sáng màu vàng. Đèn ngầm chiếu dưới mặt nước có năng suất khai thác ưu thế hơn so với đèn chiếu trên mặt nước ở cùng công suất phát sáng với nhau.