Thông tin chung

Tác giả/Author: Nguyễn Hữu Hoàng
Ngày phát hành/Issued date: 31/12/2020
Đơn vị phát hành/Issued by: Viện nghiên cứu Hải sản

Nội dung

1) Tên nhiệm vụ: Hoàn thiện công nghệ sản xuất thức ăn nuôi thủy sản giàu lysine từ phế phụ phẩm cá tra

2) Cấp quản lý: Quốc gia (Chương trình CNSH Bộ Công Thương)

3) Tổ chức chủ trì: Viện nghiên cứu Hải sản

4) Họ và tên chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hữu Hoàng

5) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu của dự án sản xuất thử nghiệm: Hoàn thiện được quy trình công nghệ, mô hình thiết bị và sản xuất thức ăn nuôi thủy sản giàu lysine từ phế phụ phẩm cá tra quy mô bán công nghiệp

Mục tiêu của dự án sản xuất thử nghiệm (Trình độ công nghệ, quy mô sản phẩm):

Hoàn thiện được quy trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất chế phẩm lysine, quy mô 1.000 lít/mẻ (năng suất ≥35 gram/lít).

Hoàn thiện được quy trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất thức ăn nuôi thủy sản giàu lysine, quy mô 2000 kg nguyên liệu/mẻ.

- Sản xuất, hoàn thiện được các sản phẩm :

+ 200 kg chế phẩm lysine (hàm lượng lysine ≥ 35%, độ ẩm < 10%, protein thô >50%, đạt tiêu chuẩn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi)

+ 25 tấn thức ăn thuỷ sản (lysine≥2%, dạng viên, protein thô 28-30%, độ ẩm <10%, đạt tiêu chuẩn sản phẩm thức ăn nuôi thủy sản)

- Xây dựng được mô hình nuôi thử nghiệm thức ăn nuôi thuỷ sản giàu lysine với quy mô 1 ha; - Đào tạo và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ kỹ thuật, vận hành công nghệ và thiết bị sản xuất.

- Xây dựng được 01 bộ hồ sơ cơ sở cho sản phẩm thức ăn thủy sản bổ sung lysine.

- Tổ chức sản xuất và kinh doanh sản phẩm.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án.

6) Kết quả thực hiện:

Kết quả dạng I:

- 02 chủng vi khuẩn sinh lysine đạt hàm lượng lysine > 39g/l

- Chế phẩm lysine: 470 kg,dạng bột, độ ẩm: 3,57 %; Hàm lượng lysine 45,1 %; Protein thô: 71,6 %; Không chứaSalmonella, E.coli, các độc tố nấm mốc (mycotoxin: aflatoxin B1; aflatoxin tổng (B1, B2, G1, G2); Đạt tiêu chuẩn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

- Thức ăn nuôi cá rô phi:27,438 tấn, dạng viên, độ ẩm 5,44 %; Protein tổng số: 28-30%; Canxi: 2,05 %; Methionine 0,91 %,Cysteine 0,37%; Lysine: 2%; Chất béo: 7,93 %; Đạt tiêu chuẩn sản phẩm thức ăn nuôi cá rô phi theo TCVN 10300 : 2014.

Kết quả dạng II:

  • 01 Quy trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất chế phẩm lysine từ phế phụ phẩm cá tra, quy mô 1000l/mẻ (năng suất ≥35g/l)

  • 01 Quy trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất dịch đạm thủy phân từ phế phụ phẩm cá tra, quy mô 500kg nguyên liệu/mẻ

  • 01 Quy trình công nghệ, và mô hình thiết bị sản xuất thức ăn nuôi cá rô phi giàu lysine, quy mô 2000kg nguyên liệu/mẻ

Kết quả dạng III, IV

- 01 bài trên Tạp chí KH&CN của Bộ Công thương số 42 tháng 6 năm 2020, tên bài “Ảnh hưởng của thức ăn giàu lysine từ phế phụ phẩm cá tra đến tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của cá rô phi (Oreochromis sp.)”

- 01 bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm: sản phẩm thức ăn thủy sản bổ sung lysine

- Đã đào tạo được 30 công nhân, 4 cán bộ kỹ thuật.

- Các báo cáo trung gian thực hiện Dự án

  • Báo cáo kết quả hoàn thiện công nghệ, mô hình thiết bị sản xuất dịch đạm thủy phân từ phế phụ phẩm cá tra

  • Báo cáo kết quả hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất chế phẩm lysine chất lượng cao

  • Báo cáo kết quả hoàn thiện quy trình công nghệ, mô hình thiết bị sản xuất thức ăn nuôi cá rô phi bổ sung dịch đạm thủy phân và chế phẩm lysine

  • Báo cáo kết quả đào tạo, chuyển giao công nghệ tổ chức sản xuất thử nghiệm thức ăn nuôi cá rô phi giàu lysine và kinh doanh sản phẩm

  • Báo cáo xây dựng mô hình nuôi thử thức ăn nuôi thủy sản giàu lysine với quy mô 1ha

  • Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội

  • Báo cáo tổng kết

7) Thời gian bắt đầu - kết thúc: 12/2018 - 12/2020

8) Kinh phí thực hiện: 17.500 triệu đồng, trong đó kinh phí từ NSNN: 5.200 triệu đồng, nguồn khác: 12.300 triệu đồng