Hội thảo Giới thiệu tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong lĩnh vực thủy sản

Nội dung

Hội thảo đã được nghe các nhà khoa học từ các Viện nghiên cứu Hải sản, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, II, III; Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng, các công ty hoạt động trong lĩnh vực thủy sản giới thiệu về tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới điển hình đã được nghiên cứu và triển khai ứng dụng vào thực tế sản xuất về các lĩnh vực: nuôi trồng, khai thác thủy sản, chế biến và bảo quản sau thu hoạch. Nhiều công nghệ thể hiện ưu điểm vượt trội mang lại hiệu quả cao đã và đang được áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận một số hạn chế, khó khăn vướng mắc hiện nay như: sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với thực tế sản xuất còn hạn chế; các kết quả của các đề tài nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở khâu nghiên cứu mà ít có điều kiện ứng dụng vào thực tế sản xuất để kiểm chứng và so sánh đánh giá; công tác chuyển giao công nghệ, nhân rộng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất còn chậm…

Hội thảo đã nhận được nhiều góp ý, thảo luận và mong muốn những tiến bộ kỹ thuật ngày càng đến gần hơn với doanh nghiệp, người dân để tiếp cận công nghệ mới trong sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu cũng đã đi tham quan mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong chế biến nước mắm đạt chứng nhận OCOP tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng./.

Các mục khác...