Hội đồng đánh giá luận án gồm 07 thành viên: PGS. TS. Nguyễn Xuân Huấn – Chủ tịch Hội đồng, TS. Phạm Anh Tuấn – phản biện 1, TS. Lê Xân – phản biện 2, TS. Nguyễn Khắc Bát – phản biện 3, các ủy viên: PGS.TS. Lại Văn Hùng, TS. Võ Thế Dũng và TS. Vũ Việt Hà là ủy viên thư ký.

Nghiên cứu sinh Bùi Quang Mạnh tại Buổi Bảo vệ Luận án Tiến sĩ

            Tại Buổi Bảo vệ, nghiên cứu sinh đã trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài luận án.  Những ý kiến nhận xét của Hội đồng cho thấy, các nội dung nghiên cứu của luận án là phù hợp để đạt được mục tiêu và phù hợp với tên đề tài luận án; các phương pháp nghiên cứu của luận án là các phương pháp thông dụng, phù hợp với nội dung nghiên cứu, đảm bảo độ tin cậy.

Luận án đã cung cấp dẫn liệu ban đầu về đặc điểm sinh trưởng, dinh dưỡng, sinh sản của cá ngừ vây vàng trong điều kiện nuôi lồng ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu khẳng định cá ngừ vây vàng có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện nuôi lồng, mở ra triển vọng nuôi thương phẩm ở một số vùng ven biển ở nước ta và bước đầu xác định được khẩu phần ăn và chủng loại thức ăn phù hợp cho cá ngừ vây vàng trong điều kiện nuôi lồng. Những dẫn liệu về đặc điểm sinh học sính sản cá ngừ vây vàng là cơ sở khoa học cho việc sinh sản nhân tạo cá ngừ vây vàng. Luận án đã đề xuất được định hướng, giải pháp công nghệ cần quan tâm khi phát triển nuôi và sản xuất giống nhân tạo cá ngừ vây vàng.

Hội đồng đánh giá luận án

chụp ảnh kỷ niệm cùng Nghiên cứu sinh và các thầy hướng dẫn

Kết thúc Buổi Bảo vệ, Hội đồng công bố kết quả với 6/6 phiếu tán thành luận án, trong đó có 2 phiếu xuất sắc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Quang Mạnh đề nghị Viện nghiên cứu Hải sản công nhận kết quả buổi bảo vệ luận án tiến sĩ và xem xét công nhận trình độ, cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Bùi Quang Mạnh.

Đặng Thị Minh Thu