Đỗ Văn Thành

Họ: Đỗ

Tên: Thành

Tên đệm: Văn

Tôn giáo: Không

Số máy nội bộ: NA

Phòng làm việc: NA

Email công vụ: dvthanh@rimf.org.vn

Email cá nhân: dvthanh@rimf.org.vn

Người nước: Việt Nam

Chuyên ngành đại học: Khai thác thuỷ sản

Học vị: Thạc sỹ

Học hàm: Chưa có

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khai thác

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trạng thái: Đang làm việc

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

dvthanh

Ngày sinh: 31/12/9999

Giới tính: Nam

Các mục khác...