Đỗ Văn Khương

Họ: Đỗ

Tên: Khương

Tên đệm: Văn

Tôn giáo: Không

Số máy nội bộ: NA

Phòng làm việc: NA

Email công vụ: dvkhuong@rimf.org.vn; Dvkhuong49@gmail.com

Số điện thoại nhà riêng: 0313 733 342

Số điện thoại di động: 091 3508 220

Địa chỉ nhà riêng: 60 L­ương Khánh Thiện, Hải Phòng

Email cá nhân: dvkhuong@rimf.org.vn

Người nước: Việt Nam

Chuyên ngành đại học: Sinh học biển

Học vị: Tiến sỹ

Học hàm: Phó giáo sư

Đơn vị công tác: Khoa học, Hợp tác Quốc tế và Đào tạo

Chức vụ: Nghiên cứu viên chính

Chức danh: Chưa có

Trạng thái: Đã nghỉ

Tiến sĩ Sinh học biển

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày sinh: 31/12/9999

Giới tính: Nam

Các mục khác...