Bùi Như Chiến

Họ: Bùi

Tên: Chiến

Tên đệm: Như

Email công vụ: bnchien@rimf.org.vn

Số điện thoại di động: 0967 061 497

Địa chỉ nhà riêng: Thái học 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

Email cá nhân: nhuchien2001@gmail.com

Người nước: Việt Nam

Chuyên ngành đại học: Khai thác thuỷ sản

Học vị: Chưa có

Học hàm: Chưa có

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Đơn vị công tác: Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khai thác

Chức vụ: Chưa có

Chức danh: Nghiên cứu viên

Trạng thái: Đang làm việc

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày sinh:

Giới tính: Nam

Các mục khác...