Bùi Thị Thu Hiền

Họ: Bùi

Tên: Hiền

Tên đệm: Thị Thu

Tôn giáo: Không

Số máy nội bộ: NA

Phòng làm việc: NA

Email công vụ: bthien@rimf.org.vn

Email cá nhân: bthien@rimf.org.vn

Người nước: Việt Nam

Chuyên ngành đại học: Công nghệ sinh học

Học vị: Tiến sỹ

Học hàm: Chưa có

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sau thu hoạch

Chức vụ: Trưởng phòng

Trạng thái: Đang làm việc

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày sinh: 31/12/9999

Giới tính: Nữ

Các mục khác...