Sinh hoạt học thuật về Sinh thái học nghề cá và cách tiếp cận trong đánh giá nguồn lợi

Content

Sinh hoạt học thuật về Sinh thái học nghề cá và cách tiếp cận trong đánh giá nguồn lợi

Thành viên:
  1. Bách Văn Hạnh, Nghiên cứu viên  Phòng Nghiên cứu Nguồn Lợi Hải sản, Viện Nghiên cứu Hải sản, Báo cáo viên
  2. ,   , , Báo cáo viên
  3. Nguyễn Viết Nghĩa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản, Báo cáo viên

Các mục khác...

Image

Liên kết Quảng cáo

Bản đồ đến Viện

Location

Thống kê truy cập trang web

  Số lượt truy cập: 
  Đang truy cập: