Vũ Văn Tâm

Họ:

Tên: Tâm

Tên đệm: Văn

Tôn giáo: Không

Số máy nội bộ: NA

Phòng làm việc: NA

Email công vụ: vvtam@rimf.org.vn

Số điện thoại nhà riêng: 031 768 358

Số điện thoại di động: 098 3060 829

Địa chỉ nhà riêng: 15A/190 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng

Email cá nhân: vvtam@rimf.org.vn

Người nước: Việt Nam

Chuyên ngành đại học: Khác

Học vị: Chưa có

Chuyên ngành Học vị: Khác

Học hàm: Chưa có

Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức-Hành chính

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chưa có

Trạng thái: Đang làm việc

Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
    1. Phụ trách công tác xây dựng cơ bản, các dự án liên quan đến xây dựng cơ bản;
    2. Lưu trữ các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến xây dựng cơ bản
    3. Trợ giúp xây dựng Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực sửa chữa, xây dựng, nâng cấp nhà, phòng làm việc...;
    4. Trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Phận Viện NCHS Phía Nam.

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

vvtam

Ngày sinh: 31/12/9999

Giới tính: Nam

Các mục khác...