Phạm Thị Thuý (VP)

Họ: Phạm

Tên: Thuý (VP)

Tên đệm: Thị

Tôn giáo: Không

Số điện thoại cơ quan: (84) (31) 836 656

Số máy nội bộ: NA

Phòng làm việc: NA

Địa chỉ nhà riêng: Ngõ 190 Lê Lai, Hải Phòng

Người nước: Việt Nam

Chuyên ngành đại học: Khác

Học vị: Chưa có

Học hàm: Chưa có

Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức-Hành chính

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

Chức danh: Chưa có

Trạng thái: Đã nghỉ

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày sinh: 31/12/9999

Giới tính: Nữ

Các mục khác...