Nguyễn Ngọc Diệp

Họ: Nguyễn

Tên: Diệp

Tên đệm: Ngọc

Tôn giáo: Không

Số máy nội bộ: NA

Phòng làm việc: NA

Người nước: Việt Nam

Chuyên ngành đại học: Khác

Học vị: Chưa có

Chuyên ngành Học vị: Khác

Học hàm: Chưa có

Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức-Hành chính

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Chức danh: Chưa có

Trạng thái: Đã nghỉ

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày sinh: 31/12/9999

Giới tính: Nam

Các mục khác...