Mai Thuý Ngân

Họ: Mai

Tên: Ngân

Tên đệm: Thuý

Tôn giáo: Không

Số máy nội bộ: NA

Phòng làm việc: NA

Email công vụ: mtngan@rimf.org.vn

Email cá nhân: mtngan@rimf.org.vn

Người nước: Việt Nam

Chuyên ngành đại học: Kế toán

Học vị: Chưa có

Học hàm: Chưa có

Trình độ chuyên môn: Đại học

Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức-Hành chính

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Trạng thái: Đang làm việc

Cử nhân kế toán

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày sinh: 31/12/9999

Giới tính: Nam

Các mục khác...