Mai Thuy Nga

Họ: Mai

Tên: Nga

Tên đệm: Thuy

Tôn giáo: Không

Số máy nội bộ: NA

Phòng làm việc: NA

Email công vụ: mtnga@rimf.org.vn

Số điện thoại di động: 098 9664 661

Email cá nhân: mtnga@rimf.org.vn

Người nước: Việt Nam

Chuyên ngành đại học: Tiếng Anh

Học vị: Chưa có

Chuyên ngành Học vị: Khác

Học hàm: Chưa có

Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức-Hành chính

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chưa có

Trạng thái: Đang làm việc

Cử nhân Anh ngữ

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

mtnga

Ngày sinh: 31/12/9999

Giới tính: Nam

Các mục khác...