Hoàng Đăng Sơn

Họ: Hoàng

Tên: Sơn

Tên đệm: Đăng

Tôn giáo: Không

Số điện thoại cơ quan: (84) (31) 836 310

Số máy nội bộ: NA

Phòng làm việc: NA

Email công vụ: hvson@rimf.org.vn

Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 4 khu tập thể đoàn xe ngoại thương, Vạn Mỹ, Hải Phòng

Email cá nhân: hvson@rimf.org.vn

Người nước: Việt Nam

Chuyên ngành đại học: Khác

Học vị: Chưa có

Chuyên ngành Học vị: Khác

Học hàm: Chưa có

Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức-Hành chính

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Chức danh: Chưa có

Trạng thái: Đang làm việc

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày sinh: 31/12/9999

Giới tính: Nam

Các mục khác...