Hồ Quang Thành

Họ: Hồ

Tên: Thành

Tên đệm: Quang

Tôn giáo: Không

Số máy nội bộ: NA

Phòng làm việc: NA

Email công vụ: hqthanh@rimf.org.vn

Số điện thoại nhà riêng: 031 565 080

Địa chỉ nhà riêng: Lô 217B/246A Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

Email cá nhân: hqthanh@rimf.org.vn

Người nước: Việt Nam

Chuyên ngành đại học: Khác

Học vị: Chưa có

Học hàm: Chưa có

Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức-Hành chính

Chức vụ: Lái xe

Chức danh: Chưa có

Trạng thái: Đã nghỉ

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

ccc

Ngày sinh: 31/12/9999

Giới tính: Nam

Các mục khác...