Thời gian/Schedule: 01/01/2013 - 31/12/2015
Liên hệ/Contact: Đào Duy Thu

Nội dung:
Nghiên cứu nhân giống rong sụn (Kappaphycus alvarezii) bằng phương pháp nuôi cấy mô