Thời gian/Schedule: 01/01/2013 - 31/12/2015
Liên hệ/Contact: Đoàn Văn Bộ

Nội dung:
Nghiên cứu triển khai quy trình công nghệ dự báo ngư trường phục vụ khai thác nguồn lợi cá ngừ đại dương trên vùng biển Việt Nam”, mã số KC.09.18/11-15.