Thời gian/Schedule: 01/01/2014 - 31/12/2015
Liên hệ/Contact: Nguyễn Quang Đông

Nội dung:
Nghiên cứu, hoàn thiện kỹ thuật ương giống và nuôi thương phẩm cá bống bớp (Bostrichthys sinensis Lacepde, 1801) đạt tỷ lệ sống và năng suất cao phù hợp với điều kiện ao đầm nước lợ tỉnh Thái Bình